Hírek

2018. január 05., péntek 20:37

Hirdetmény - TAK

Hirdetmény - TAK

a Településképi Arculati Kézikönyvről és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről

Sárkeszi Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényi kötelezettségének eleget téve a143/2017. (XII.12.) határozatával elfogadta Sárkeszi Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét (TR).

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetvevédelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremtett lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és védelmére.

A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatásátsegítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, mindenki számára érthetőmódon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A kézikönyv tartalmazza a település építészeti örökségének és az eltérő karakterű településrészek bemutatását is.A kézikönyv a helyi településképi rendelet megalapozására szolgál, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A TAK ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az ingatlanok tulajdonosai, építtetői a hely és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat terveztessenek, építsenek vagy éppen a meglevő épületeket oly módon újítsák fel, hogy azok településképet javítsák, de tekintettel legyenek az építészeti örökségre is.

A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, településképi előírásokat a meghatározó településrészekre vonatkozóan, a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozótelepülésképi előírásokat és a településkép-érvényesítési eszközöket.

A helyi rendelet előírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését követő építkezések soránépíttető feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenőrzés a polgármester hatáskörébe tartozik.

A rendelet helyi értékvédelmi előírásainak célja a település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. Rendelkezik a helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályairól, a helyi egyedi és területi védelemalatt álló értékekről, a védett érték megjelöléséről, megőrzésével, használatával kapcsolatos előírásokról. A rendelet szabályozza a helyi védelemmel összefüggő tulajdonosi- és önkormányzati feladatok végrehajtását, valamint a helyi védelem alatt álló területen vagy értéken elhelyezett egyéb műszaki berendezésekre és műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelményeket.

A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet a településképi követelmények meghatározása mellett szabályozza az egyes sajátos berendezések(pl. reklámok, reklámhordozók), műtárgyak elhelyezésének feltételeit is.

A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást, a szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is.A településképi bejelentési eljárás megindításához a rendelet3. számú mellékletét kell benyújtani.

A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A rendeletet 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

A kézikönyv és a rendelet megtekinthető Sárkeszi Község Önkormányzathivatalos honlapján (www.sarkeszi.hu), valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Sárkeszi, 2017. december

SÁRKESZI TAK LETÖLTÉSE

 

2017. szeptember 06., szerda 08:15

Hirdetmény

Hirdetmény

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve a5/2017.(V.31.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének tervezetét elkészítette.

Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm.R.) V. és VI. fejezete tartalmazza. Az arculati kézikönyvet és a rendeletet a képviselő-testületnek 2017. szeptember 30-ig meg kell alkotnia.

Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

Az elkészült Arculati kézikönyv és a rendelet-tervezet megtekinthető nyomtatott formában a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján. Kérem alakosságot és a partnereket, hogy a dokumentumokat tekintsék át és 2017.szeptember 19-ig tegyék meg írásos javaslataikat, véleményüket. A véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címérevagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címekre.

 

Polgármester

 

Az arculati kézikönyv és a rendelet tervét itt töltheti le:

2017. szeptember 01., péntek 09:40

Falunap

Falunap

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Rendezőség szeretettel meghívja, és várja Önt és kedves családját a 2017. szeptember 9-én, 10 órától tartandó Falunapi rendezvényekre a Faluház körül!
Részletek és programterv a mellékelt meghívóban.

2017. augusztus 18., péntek 10:58

Lakossági fórum

Lakossági fórum

2017. szeptember 4-én 17 órakor az Önkormányzat színháztermében lakossági fórumot tartunk. Témája: Sárkeszi Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendelete. További információk a mellékelt dokumentumban!

2017. június 19., hétfő 08:19

Hirdetmény

Hirdetmény

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készül. Emailben várjuk az Önök javaslatait is! Részletek a mellékelt hirdetményben.

2017. június 08., csütörtök 09:02

Családsegtítő - Pályázat

Családsegtítő - Pályázat

Pályázat, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. Részletek a letölthető csatolmányban!

2017. máj. 22., hétfő 07:10

Gyereknap és Falukemence születésnap

Gyereknap és Falukemence születésnap

2017. május 27.
Részletekért töltse le a mellékelt meghívót!

2017. máj. 18., csütörtök 07:34

Katonai toborzás

Katonai toborzás

Vállalj munkát a seregben!

MINIMÁLISAN ELÉRHETŐ ILLETMÉNY:
érettségivel bruttó 228.000 Ft
érettségi nélkül bruttó 186.630 Ft

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ:
2017. 05.29.17:45
SÁRKESZI, FALUHÁZ

2017. április 26., szerda 10:05

Majális 2017

Majális 2017

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben is sok szeretettel meghívja a lakosságot, kicsiket és nagyokat egyaránt a Faluház körül rendezendő Majálisra.

2017. május 1-én, hétfőn 10 órától

játékos vetélkedők, csillámtetkó, lufi hajtogatás, ebédre babgulyás

Mindenkit várunk, töltsük együtt, közösségben ezt a napot!

A hagyományos Májfa felállítása április 28-án, pénteken 17.30 órakor lesz, kérjük a segítségét erős férfiaknak, ügyesen díszítő lányoknak, asszonyoknak!

2017. április 07., péntek 14:03

Locsoló Bál

Locsoló Bál

Szeretettel várunk Mindenkit Jótékonysági, „Batyus”* Locsoló Bálunkba!
2017. április 15-én (szombat), 20 órától a sárkeszi Faluházba!

Zenél: Nagy Zoltán
Támogatói adomány: Tombola

*„Ki mit hoz, azt eszik, iszik, a jó zenétől pedig táncra kerekedik”

1. oldal / 2