Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás
Zimmermann Hajnalka, ügyfélfogadói ideje: hétfő: 12-14